Waarin Naga Meditatie anders is

A) Verlichting is wel degelijk het doel. (- De meditatievorm, mindfulness, van Jon Kabat-Zinn gaat enkel over stressreduction.)
B) De ademhaling staat niet centraal. (- Bij veel Oosterse meditatievormen speelt de ademhaling een centrale rol.)
C) Het werken van kruin naar tenen staat niet centraal. (- Bij diverse Westerse meditatievormen, mindfulness, wordt er gewerkt van de kruin naar de tenen en net andersom, om te onstpannen.)
D) Geloof of voorstelling speelt op geen enkele manier een rol. (- Je hoeft niet, bijvoorbeeld, in de Boeddha of het boeddhisme te geloven.)
E) De zintuigen worden niet gefocust ergens op als oefening. (- Bij sommige Oosterse meditatievormen behoor je met al je zintuigen je op een enkel object te richten.)
F) De geest wordt op geen een manier geoordeeld of onderdrukt. (- Je hoeft niet je eigen geest te beoordelen of te analyseren. Het gaat bij Naga Meditatie om puur gewaarzijn.)
G) In een bepaalde houding zitten, speelt geen rol. (- Bij Zen speelt het kaarsrecht zitten een belangrijke rol. Ook speelt het zitten in een halve- of hele lotushouding geen rol bij NM.)
Tot zover.

De boom van vrede

Kun jij je voorstellen, dat je in een kring zit om een enorme boom? Daar zit je dan met vele anderen, met diverse geestelijke en maatschappelijke achtergronden. Mannen en vrouwen, zelfs enkele tieners. Je zit met gelovigen, ongelovigen, kapitalisten, communisten, psychiaters, therapeuten, bouwvakkers,… En daar staat deze boom, waar niemand van de aanwezigen echt omheen kan! Je deelt dan misschien dan niet elkaars geestelijke inhoud en maatschappelijke positie maar wel deze enorme boom! Is deze boom vervolgens in staat de onderlinge verschillen weg te nemen?

FAQ NAGA Meditatie

Vraag: Komt deze meditatie uit het Oosten, India bijvoorbeeld?
Antwoord: Nee, heeft zich hier in Nederland weten te ontwikkelen tussen 2017 en 2021!
Vraag: Langs welke weg dan, boeddhistisch bijvoorbeeld?
Antwoord: Spontaan, tijdens een drukke werkweek. Waarin ik mezelf snel weer moest kunnen opladen en verfrissen. Nee, het is niet boeddhistisch.
Vraag: Wat is zo bijzonder aan deze vorm? Er bestaan immers zoveel technieken en dergelijke!
Antwoord: Wat bijzonder is, dat je niet alleen in zeer korte tijd 10 minuten tot een half uur je weer geheel fris en opgeladen kunt voelen maar ook je eventuele depri-gevoel onderuithaalt.
Verder zorgt het ervoor dat je een zeker natuurlijk gewaarzijn ‘ontwikkelt’, binnen je eigen geest-en-lichaam. Dat gewaarzijn (keuzeloos gewaarzijn of liefdevol gewaarzijn) staat zelf voor innerlijke vrede en geluk.
Naga Meditatie bestaat uit twee delen:
Het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn. Waarbij de waarnemer het waargenomene is: voelen wat je voelt, zien wat je ziet, horen wat je hoort, proeven wat je proeft en ruiken wat je ruikt. Daarbij volg je geen bepaald patroon maar je geeft je volledig over aan wat het eerste bij jou binnenkomt en dan… en dan… en dan… enzovoorts. Hierbij komt dan de geest tot rust!…
Het tweede deel bestaat uit: direct jezelf gewaar te zijn, zonder dat daarbij dan iets centraal staat. Dus ook niet je zintuigen. Eigenlijk gaat het daarbij dan om het gewaarzijn zelf!

Zelfobservatie

Bij zelfobservatie gaat het niet om specifiek je gedachten, gevoelens en lichaam te observeren maar simpelweg direct naar jezelf te kijken waarbij de kwaliteit van dat gewaarzijn belangrijk is. Bij heel veel vormen van meditaties wordt er vrijwel altijd verwezen naar: je ademhaling!
Bij Naga Meditatie staat in het eerste deel het zintuiglijk gewaarzijn centraal. Het maakt dan werkelijk niet welke ervaring het eerste bij jou binnenkomt. Misschien valt een geluid je het eerste op!
Maar bij het tweede (en tevens laatste) deel van deze meditatie, staat het gewaarzijn zelf centraal. Je ervoor openzetten, zonder dat daarbij iets centraal moet komen te staan. Dus ook niet wat je zintuiglijk ervaart.
Uiteindelijk gaat het bij observatie om observatie zelf, deze kan rechtstreeks gerealiseerd worden maar omdat men gauw een idee/concept vormt van wat observatie/gewaarzijn is en daarbij dan in het hoofd komt te zitten, is het goed om vertrouwd te zijn met: het trainen van je zintuiglijk gewaarzijn.
Je bent bewustzijn zelf en niet het brein maar dat bewustzijn heeft geen begin en einde. Kan niet beheerst worden door het denken: ik en mijn bewustzijn.
Omdat je bewustzijn zelf bent, kun je het niet zoeken: want wie zoekt dan wat?
Het is meer, dat je bewustzijn een kans geeft. Door bepaalde zaken los te laten, als: haat en wantrouwen ten opzicht van het leven.
Tot zover.

Pixabay.com – Foto

Nieuwe vorm van meditatie?

Zeker, in mijn ogen wel. Ik ken behoorlijk wat meditatietechnieken, heb er veel beoefend, zoals: Vipassana; die van Osho; de bekende Mindfulness van Jon Kabat-Zinn; Zen; New Age;…
Waarin Naga Meditatie volstrekt uniek of anders is:
Het wil geen nieuwe conditionering bewerkstelligen bij de beoefenaar! Dus wordt er uitgegaan van wat is. Zonder daarbij een bepaald patroon te volgen, zoals bij Jon Kabat-Zinn.
Simpelweg wat komt er zintuiglijk het allereerste bij je binnen?, dat kan een gevoelservaring zijn maar ook een gehoorservaring en dergelijke. Je volgt gewoon spontaan wat je zintuigen je hier en nu aangeven!
Wat ook hierbij mogelijk volslagen anders of uniek is: de waarnemer is het waargenomene. Dus kijk je niet vanuit een bepaald standpunt of centrum naar jezelf!
En je kunt spontaan je ademhaling bewust zijn, zonder deze centraal te zetten: wat vaak gebeurt bij die diverse meditatietechnieken!
Ook wordt de verlichting als doel niet verwaarloost of onderschat!
Uiteindelijk gaat het bij Naga Meditatie om het volledig oplossen van je diepe ontevredenheid met het leven en/of jezelf! Deze staat wordt omschreven als: Keuzeloos gewaarzijn/Ik ben/Bewustzijn zelf/Liefdevol gewaarzijn/Observatie/… Deze kan echter rechtstreeks gerealiseerd worden maar vaak komt de zoeker dan toch weer in zijn of haar hoofd te zitten, met alle gevolgen vandien. Daarom: traint men dan ook vooraf het zintuiglijk gewaarzijn!
Tot zover!

Gelukkig zijn

Als men geestelijke pijn ervaart, dan wil men er meteen vanaf, nietwaar? Men wil direct deze veranderen of er zelfs voor vluchten! Maar wat, als men er simpelweg naar kijkt, zonder enig aanval, oordeel of neiging er voor te willen vluchten?
De pijn willen veranderen is een vorm van agressie. Bij liefdevol gewaarzijn, is de waarnemer het waargenomene en is die vorm van innerlijke agressie geheel afwezig! En wat als deze liefde weet door te dringen in wat is? Wat blijft er dan nog over van deze innerlijke pijn?